Европейската комисия увеличава бюджета за репатриране и медицинско оборудване

Европейската комисия предложи да се осигурят 75 милиона евро от бюджета на ЕС за подпомагане на държавите членки да репатрират граждани на ЕС и за увеличаване на бюджета на RescEU за запасяване с медицинско оборудване.

С това предложение на Европейската комисия ще бъде увеличен общият бюджет за първия по рода си запас от медицинско оборудване в rescEU (апарати за вентилация, защитни маски и основно медицинско оборудване) до 80 милиона евро.

Благодарение на полетите с цел репатриране, организирани по линия на Механизма за гражданска защита на Съюза и съфинансирани от ЕС, в Европа вече бяха репатрирани 2 312 души от Китай, Япония, САЩ, Мароко, Тунис, Грузия, Филипините и Кабо Верде от началото на избухването на епидемията. През следващите дни са планирани още 80 други полети с цел репатриране.

По силата на Механизма на ЕС за гражданска защита ЕС допринася за разходите за полети с цел репатриране, които превозват граждани на повече от една държава членка, въз основа на принципа на солидарност.

Следващи стъпки

Сега Европейският парламент и Съветът се приканват да одобрят бюджетните промени възможно най-бързо, за да се гарантира, че средствата се насочват там, където нуждите са най-неотложни.

Повече информация ще откриете вприкачения документ.
Проект на коригиращ бюджет 1

Посетете и сайта на Европейската комисия посветен на COVID-19