В новото си предложение за следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз Европейската комисия иска да се даде възможност на ЕС и на неговите държави членки да бъдат по-добре подготвени за кризи и да реагират по-бързо и по-гъвкаво спрямо тях, по-специално спрямо такива с голямо въздействие предвид потенциала им нарушават функционирането на нашите икономики и общества.

За тази цел Комисията предлага rescEU — Механизма за гражданска защита на Съюза да бъде значително подсилен с 2 милиарда евро за периода 2021—2027 г. за създаване на резерви от стратегическо оборудване за справяне при извънредни ситуации в областта на здравето, горски пожари, химически, биологични, радиологични или ядрени инциденти или други сериозни извънредни ситуации.

Комисията предложи също значително увеличение на общия си бюджет за хуманитарна помощ за по-добро посрещане на нарастващите нужди в световен мащаб в следващия дългосрочен бюджет на ЕС за 2021—2027 г.

Повече информация ще намерите в прикачения документ с въпроси и отговори.