В проведения под патронажа на българския еврокомисар Мария Габриел общоевропейски хакатон в периода 28-30 април бяха разработени 2160 решения за справяне с кризата от COVID-19. Идентифицираните 120 най-добри проекта са в шест области: здравеопазване, социално и политическо сближаване, подкрепа на бизнеса, дистанционно обучение и работа, цифрови финанси и отворена категория. Сред победителите е и България – Борис Михов участва в екипа България-Германия-Малта-Швеция-Швейцария, спечелили в категорията „Социално и политическо сближаване. В  подкрепа на печелившите решения, от 21 до 28 май се проведе „Match-a-ton“, който предостави възможност на най-добрите екипи да представят проектите си пред 600 инвеститори. Осигурени бяха 1967 нови публични и частни партньорства и се проведоха 1500 виртуални срещи, които да спомогнат за превръщането на максимален брой новаторски идеи в реалност. По този начин иновативните решения бяха насочени  към крайните клиенти за осигуряване на финансова подкрепа за реализирането им.

В рамките на две седмици организирахме най-големия онлайн хакатон, провеждан някога в Европа. Обединихме всички европейски новатори за справяне с най-сложните предизвикателства, породени от коронавируса. Това е само началото. Благодарение на иновациите и таланта на нашите иноватори като движеща сила на възстановяването от кризата, можем да изградим по-безопасна и по-устойчива Европа„, коментира българският еврокомисар Мария Габриел.

Най-добрите участници ще бъдат поканени да се присъединят към платформата COVID-19 на Европейския съвет по иновациите. Целта е да се ускори бизнесът им, да се улеснят връзките с крайните потребители и да се предостави достъп до инвеститори и други възможности за финансиране. Всички екипи ще получат достъп до услугите на Европейския съвет по иновациите, за да се гарантира  предлагането на продукти и услуги в полза на обществото в общата борба с коронавируса. Европейската комисия предложи на 27 май амбициозен бюджет за научни изследвания и иновации в размер на 94.4 млрд. евро за бъдещата програма „Хоризонт Европа“. Европейският съвет по иновациите ще се превърне в т.нар. «фабрика за еднорози» в Европа и ще изгради силна иновационна екосистема.  По този начин ще бъдат подпомогнати стартиращи предприятия и МСП, които ще могат да мащабират своето производство и да се превърнат в бъдещите лидери на пазара.

Успехът на европейския хакатон „ЕС срещу вируса“ ни показа как можем бързо да се мобилизираме за разработването на ръководени от гражданите решения за борба с коронавируса чрез обединяване на иноваторите с ресурсите на инвеститори, публични власти, фондации и университети. Тези партньорства имат потенциал да създадат нови иновативни проекти през следващите месеци, за да ускорим възстановяването от пандемията“, заяви в заключение комисар Мария Габриел.