Старт на кампания в социалните медии за популяризиране на местния културен туризъм даде днес българският еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и спорта Мария Габриел.
 
Кампанията е под надслов „Културата на Европа е близо до вас“ и цели да насърчи гражданите да посетят местни туристически дестинации и да се запознаят с тяхното културно и природно богатство. Това ще допринесе за съживяването на туризма и местните икономики чрез представяне на разнообразни туристически продукти, базирани на културата и наследството. Кампанията ще включва и  фото конкурс в социалните медии, което ще предостави възможност на хората да споделят впечатления от свои посещения на културни забележителности в близост до дома или в друга европейска страна.
Културният туризъм представлява 40% от европейския туризъм, а трима от четирима европееца избират къде да почиват или пътуват в зависимост от културните забележителности наоколо.  Секторите на културата и туризма бяха сред най-тежко засегнатите от кризата с коронавируса и е важно да ги подкрепим. Това лято можем да се насладим на местното културно и природно богатство, да съпреживеем местните културни събития. С кампанията, която стартирам, искам  да насърчим европейските граждани да преоткрият красотата и богатството на красиви места в близост до домовете им по сигурен и безопасен начин“, коментира Мария Габриел.
Кампанията надгражда обявената преди дни онлайн платформа Re-open EU с интерактивна карта за безопасно възобновяване на туризма, разработени от Съвместния изследователски център на ЕК (JRC), който е в ресора на Мария Габриел. Според българския еврокомисар, културните дадености допринасят за по-доброто качество на туристическите дестинации и разнообразяват туристическо предлагане. В същото време, устойчивият местен туризъм благоприятства икономическото развитие. Това от своя страна осигурява ресурс за опазване и съхраняване на културното и природното наследство, за подкрепа на културни събития.
Акцентът на кампанията ни „Културата на Европа е близо до вас“ е да насърчим местния, националния, европейския аспект на културния туризъм, за разлика от далечните дестинации и масовия туризъм. Тази година имаме възможността да преоткрием и опознаем богатството и многообразието на културното наследство близо до нас“, заяви още Мария Габриел.
Онлайн платформата е следваща стъпка от координираните действия на Европейската комисия в подкрепа на туризма и културата.