ЕК приветства новите европейски прокурори, които полагат клетва пред Съда на Европейския съюз