На 1 октомври 2020 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо на Обединеното кралство за нарушаване на неговите задължения по силата на Споразумението за оттегляне. Това бележи
началото на официално производство за установяване на нарушение срещу Обединеното кралство. Държавата разполага с един месец, за да отговори на писмото.

В член 5 от Споразумението за оттегляне се посочва, че Европейският съюз и Обединеното кралство трябва да предприемат всички подходящи мерки, за да гарантират изпълнението на задълженията, произтичащи от Споразумението за оттегляне, и че те трябва да се въздържат от всякакви мерки, които биха могли да застрашат постигането на тези цели. Двете страни са обвързани от задължението за добросъвестно сътрудничество при изпълнението на задачите, произтичащи от Споразумението за оттегляне.

На 9 септември 2020 г. правителството на Обединеното кралство внесе законопроект („Закон за вътрешния пазар на Обединеното кралство“), който, ако бъде приет, очевидно ще наруши Протокола за Ирландия/Северна Ирландия, тъй като ще позволи на органите на Обединеното кралство да не вземат под внимание правните последици от материалноправните разпоредби на Протокола съгласно Споразумението за оттегляне. Представители на правителството на Обединеното кралство признаха това нарушение, като заявиха, че целта му е била да позволи на Обединеното кралство трайно да се отклони от задълженията, произтичащи от Протокола. Правителството на Обединеното кралство не оттегли спорните части от законопроекта, въпреки многобройните искания от страна на Европейския съюз.

С това Обединеното кралство е нарушило задължението си да действа добросъвестно, както е посочено в член 5 от Споразумението за оттегляне. Освен това то стартира процес, който — ако законопроектът бъде приет — ще възпрепятства изпълнението на Споразумението за оттегляне. В резултат на това Комисията започна днес процедура за нарушение в съответствие с разпоредбите на Споразумението за оттегляне.

По-нататъшни стъпки

До края на този месец Обединеното кралство трябва да представи своето становище във връзка с официалното уведомително писмо. След като разгледа тези съображения или ако не бъдат представени коментари, Комисията може, ако е целесъобразно, да издаде мотивирано становище.

Контекст

Споразумението за оттегляне бе ратифицирано както от ЕС, така и от Обединеното кралство. То влезе в сила на 1 февруари 2020 г. и има правни последици съгласно международното право.

След като на 9 септември 2020 г. правителството на Обединеното кралство публикува законопроект за вътрешния пазар на Обединеното кралство, заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович призова за свикването на извънредно заседание на Съвместния комитет ЕС — Обединено кралство, за да се поиска от правителството на Обединеното кралство да изясни намеренията си и да отговори на сериозните опасения на ЕС. Заседанието се проведе на 10 септември в Лондон между Майкъл Гоув, канцлер на херцогство Ланкастър, и заместник-председателя на Европейската комисия Марош Шефчович.

По време на заседанието заместник-председателят Марош Шефчович заяви, че ако законопроектът бъде приет, това ще представлява изключително тежко нарушение на Споразумението за оттегляне и на международното право. Той призова правителството на Обединеното кралство да оттегли тези мерки от законопроекта във възможно най-кратък срок и във всеки случай до края на месец септември.

Източник: Европейската комисия