С безпрецедентен бюджет от 26 милиарда евро новата програма „Еразъм+“ цели включването в проекти на нови 10 милиона европейски граждани

„Програма „Еразъм+“ е европейски успех, който доказа своята добавена стойност в продължение на повече от 3 десетилетия. Успяхме да постигнем политическо споразумение за най-големия бюджет – 26 милиарда евро, в историята на програмата за периода 2021-2027г. Той ще спомогне Еразъм+“ да бъде не само по-приобщаваща и иновативна, но и даваща отговори на цифровия и екологичния преход. Към момента тя е предоставила възможност на 10 милиона души да придобият компетенции и да се развият в личностен, образователен и професионален план. С почти удвоения бюджет ще могат да се включат нови 10 милиона души през следващите седем години“, заяви българският еврокомисар Мария Габриел след постигнатото политическо споразумение между Европейския парламент и държавите – членки на ЕС относно новата програма „Еразъм +“ (2021‑2027 г.).

Програма „Еразъм+“ се определя като една от най-успешните инициативи на ЕС. От създаването си през 1987 г. нейният обхват е значително разширен. Сега програмата обхваща всички сектори на образованието и обучението – от образованието в ранна детска възраст и училищното образование до професионалното обучение, висшето образование и ученето за възрастни. Тя подкрепя и сътрудничеството в областта на политиката за младежта и насърчава участието в спорта.

„Еразъм+“ ще бъде от ключово значение за изграждането на европейското пространство за образование до 2025 г. Тя ще мобилизира секторите на образованието, обучението, младежта и спорта за ускорено и устойчиво възстановяване от кризата.

„С „Еразъм+“ ще бъдат подкрепени европейските университетски алианси, на които разчитам за реализиране на програмата за трансформиране на висшите учебни заведения в ЕС. Професионалното образование и обучение ще получи силна подкрепа чрез изграждането на 50 центрове за високи постижения в областта на професионалното образование за повишаване на квалификацията и преквалификация на гражданите. Ангажираме се с финансиране от 400 милиона евро за тяхното изграждане“, коментира още българският еврокомисар.

Предстои окончателното одобрение на правните текстове от Европейския парламент и Съвета и първите проекти по програмата да стартират през 2021 година.