Пластмасата е евтина и устойчива и се използва почти за всичко. Тя е едно от най-великите изобретения на човечеството. В днешно време почти всичко е опаковано в пластмаса: напитки, храни, пресни плодове и зеленчуци, препарати за миене.

Но изобретението се обърна срещу създателите си.

Всяка година европейците създават 25 милиона тона пластмасови отпадъци, но само около 30% от тях се събират и рециклират. В световен мащаб пластмасите представляват 85% от отпадъците на плажа. Устойчивостта на пластмасата, комбинирана с невежеството ни, изправи планетата Земя и човечеството пред огромна екологична катастрофа.

За разграждането на една пластмасова бутилка от минерална вода, например, са необходими 450 години! А пластмасата, направена от петрол, не се разгражда въобще, тя просто се раздробява на микроскопични частици, невидими за окото, наречени микропластмаса.

Микропластмасата попада в почвата, снега, на дъното на океаните. Водата, която пием съдържа микропластмаса, защото пречиствателните станции не могат да я пречистят. Пластмасите стигат дори до белите дробове и трапезата на гражданите, без да е известно какво е въздействието на съдържащите се във въздуха, водата и храната пластмасови микрочастици върху тяхното здраве.

Обикновените хора много често не осъзнават, че те също имат вина за екологичната катастрофа. Всички хора на планетата носят отговорност за това: не само производителите на пластмаса, но също така търговците,  управляващите, общините,  сметоизвозващите компании, както и ние, обикновените хора – потребителите. Всички!

И какво можем да направи всеки един от нас, за да не бъде съучастник в това престъпление?

Какво трябва да правим ежедневно, за да намалим пластмасата?

В началото на учебната 2020/2021 година Европа Директно – Сливен стартира дистанционна кампания в училища и детски градини от Сливен, за да насърчи  активно гражданско поведение у подрастващите относно отговорното използване на пластмасата.  Бяха проведени уроци за използването и изхвърлянето на отпадъците, за замяната на еднократните пластмасови изделия с такива за многократна употреба. Поредицата от занимания включваха уроци, онлайн презентации, арт-работилници. Децата учиха песнички за разделното събиране, правеха кратки представления по темата, изработваха сувенири от рециклирани опаковки, щамповаха европейските звезди върху торбички от текстил, които останаха за тях и те подариха на родителите си.

В часа на класния ръководител и занимания по интереси те изгледаха и новото видео на Европа Директно – Сливен „Намали. Преизползвай. Рециклирай“. Някои от тях получиха за домашна да нарисуват, напишат и измислят идеи за опазване на околната среда.

По този начин вниманието на най-младите граждани на Сливен беше насочено към проблема със свръхзамърсяването с пластмаса и как отговорно да се отнасят към него. В инициативата участваха над 500 деца от сливенски училища и детски градини и се надяваме техният брой да се увеличава, защото кампанията продължава и през 2021 година.

Ето и някои съвети, които получиха учениците, но ще бъдат полезни за възрастните:

Какво може да направи всеки един от нас, за да намалим пластмасата?

3 б клас, СУ "Йордан Йовков, класен ръководител Бояна ДаневаОткажете!

Откажете се (доколкото е възможно) или намалете употребата на пластмасовите изделия за еднократна употреба: найлонови торбички, тарелки, чинийки, чашки, пластмасови вилици, лъжички, ножове, сламки, клечките за уши.

Всички тях използваме средно за около 5 минути, а после те остават стотици години на планетата! А често се случва морските обитатели като китове, делфини и други да се оплетат в пластмасови торби или да ги погълнат и да загинат.

Използвайте алтернативи: изделия от хартия, дърво, бамбук, текстил, стъкло и прочие.

Намалете! закупуването на стоки, опаковани в пластмаса. Потърсете алтернативна опаковка (например хартия), или откажете да ви сложат продукта в найлонова торбичка.

Купувайте само това, което наистина ви е нужно. Предварително си правете списък на нужните покупки. Запитайте се: „Ако това беше на нормална цена, бих ли го взел?“

Преизползвайте!

Вместо да изхвърляте пластмасовите бутилки и гумите, намерете им друга употреба. Потърсете в интернет идеи за повторно използване, включете творческото си въображение и иноваторство – например от бутилките и големите туби за минерална вода можете да направите саксии, парник, те са много добра изолация. От гумите да направите сграда, заслон, да укрепите свличащ се склон и т.н.

Рециклирайте!

Хартия, пластмаса, стъкло, органичния отпадък, старите дрехи и обувки. Те са важен материал и ресурс.

Как можете да го направите: отделяйте хартията и картона в хартиена торба. Изхвърляйте на определените за целта сини контейнери за хартия! Събирайте пластмасовите и стъклените бутилки в чували, и периодично ги разделяйте преди изхвърляне – пластмасовите бутилки сгъвайте доколкото е възможно, за да спестявате място. Жълтите контейнери са за пластмаса и метали, Зелените – за стъкло!

Битовият отпадък НЕ изхвърляйте в контейнерите за смет. Събирайте го в кофа и си правете компост, който после да подхранва цветята в саксиите, или го заравяйте в градината, ако имате такава.

Дарявайте старите и износени дрехи и обувки. Помнете, че има хора, които имат нужда от помощ и бихте ги зарадвали. Ако не знаете къде да дарите, оставете ги в отделни торби ДО казана за смет. Със сигурност ще зарадвате някой.

Бъдете активни!

Определете си ден за почистване. Организирайте своето семейство, съседите. Говорете с тях.

Помнете, че отговорност имат всички: от производителите на пластмаса, през търговците, до потребителите, после общината, сметоизвозващата компания. Всички!

И колелото се върти. Всичко, което изхвърляме, се връща В НАС!

Помислете, преди да изхвърляте.

Нека уважаваме и пазим нашите най-ценни ресурси: чистата вода, чистия въздух и плодородната земя. Без тях животът ни на тази планета е невъзможен.

НАМАЛИ. ПРЕИЗПОЛЗВАЙ. РЕЦИКЛИРАЙ.

REDUCE. REUSE. RECYCLE.

Кратък филм за това какви са последствията от пластмасата и какво трябва да направи всеки един от нас, за да спасим планетата и себе си, който можете да покажете на Вашите деца, родители, ученици: https://youtu.be/E0psmWVyWFQ

Повече информация за политиката на ЕС за намаляване употребата на пластмасата:

https://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm

Повече снимки от кампанията, можете да видите на нашата фейсбук-страница: https://www.facebook.com/SlivenEuropeDirect/

 Информацията, публикувана от този материал, не е изчерпателна. Цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация е на информационен център «Европа Директно» – Сливен. Мненията изразени в нея не отразяват официалната позиция на европейските институции.