Европейската комисия започна диалог относно закрилата на журналистите в ЕС с голяма група от заинтересовани страни, сред които журналисти и журналистически организации, медийни компании, представители на медийни съвети, на Европейския парламент, на държавите членки и техните регулаторни органи, както и международни партньори.

Вера Йоурова, заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на ценностите и прозрачността заяви: „Убийствата на разследващите журналисти Дафне Каруана Галиция и Ян Куцяк трябваше да бъдат предупредителен сигнал за Европейския съюз. Заплахите и нападенията срещу журналисти обаче се увеличават, това е заплаха и посегателство срещу демокрацията като цялоЗа първи път Комисията работи по инициатива, посветена на безопасността на журналистите, която следва да доведе до осезаемо подобряване на ситуацията.“

Тиери Бретонкомисар по въпросите на вътрешния пазар, добави: „Свободата на медиите не може да се приема за даденост, трябва активно да я защитаваме, особено в ерата на цифровите технологии и повишения риск от атаки онлайн. Трябва журналистите да могат да изпълняват ключовата си роля в нашите демокрации, като гарантираме условията те да работят безопасно. Днес започваме дебат за това как да се увеличи тяхната защита, да се улесни сътрудничеството им и да им се помогне да развият необходимите цифрови умения.“

Диалогът ще продължи до 25 март, като част от Европейски форум на информационните медии. Това е важен етап от изготвянето на препоръката на Комисията към страните членки, която има за цел да осигури закрилата на журналистите (в и извън интернет) и да се бори срещу нападения основани на половата идентичност и над малцинствата в ЕС. Препоръката ще бъде представена по-късно през годината. Форумът и препоръката са част от редица инициативи, които имат за цел да се справят със заплахите за свободата на словото и плурализма на медиите в ЕС, както бе обявено в Плана за действие за европейската демокрация и особено за журналистите, чрез инициатива, която цели да ограничи неправомерното използване на съдебно преследване с цел сплашване или цензура. Този план върви ръка за ръка с Плана за действие в подкрепа на възстановяването и преобразуването на медийния и аудио-визуалния сектор.

Източник: Европейската комисия