European Council, 25-26 March 2021

Парламентът е готов да предприеме правни действия, в случай че Комисията допълнително забави прилагането на предвидения в бюджета механизъм за условност свързан с върховенството на закона.

В резолюция, приета в четвъртък с 529 гласа „за„, 148 гласа „против“ и 10 гласа „въздържал се“, евродепутатите припомнят, че неспазването на върховенството на закона от страна на държавите членки може да засегне целостта на бюджета на ЕС. Те предупреждават Европейската комисия, че ако не изпълни задълженията си съгласно правно обвързващия регламент относно режима на обвързаност с условия и не предприеме всички подходящи мерки, за да защити финансовите интереси и ценности на ЕС, Парламентът „ще счете, че това представлява бездействие“ и ще заведе дело срещу Комисията съгласно член 265 от ДФЕС.

Членовете на ЕП настояват, че съществуващите правила относно принципите на правовата държава трябва да се прилагат и „не могат да бъдат предмет на приемането на насоки“, както Комисията подготвя в момента. Ако Комисията счете тези насоки за необходими, днешната резолюция изисква те да бъдат готови до 1 юни 2021 г., а Парламентът да бъде консултиран преди тяхното приемане. Евродепутатите изтъкват отново значението на незабавното прилагане на механизма за върховенството на закона, особено като се имат предвид потенциалните последици от него за предстоящото отпускане на средства от фонда за възстановяване „NextGenerationEU“.

Контекст

Резолюцията, гласувана днес от членовете на ЕП, е завършекът на дебата, проведен на предишната пленарна сесия, на която членовете на ЕП припомниха на Комисията, че механизмът за обвързване с условия за спазване на принципите на правовата държава вече е в сила от 1 януари 2021 г.

Почти всички оратори в този дебат потвърдиха, че регламентът е правно обвързващ – независимо от позицията, приета от Европейския съвет, която няма юридическа тежест, и въпреки текущите съдебни производства пред Съда на Европейския съюз, които нямат суспензивно действие. Механизмът за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава е нов инструмент, предназначен да защитава средствата на ЕС от злоупотреба с тях от страна на правителства от ЕС, за които е установено, че не са спазили принципа на върховенството на закона.

Източник: Европейският парламент