Европейската комисия представя на 14-ти април нова стратегия на ЕС за борба с организираната престъпност, която се съсредоточава върху засилване на правоприлагането и съдебното сътрудничество, справяне със структурите на организираната престъпност и престъпленията с висок приоритет, преустановяване на печалбите от престъпна дейност и предприемане на съвременни ответни действия във връзка с технологичните развития. Организираните престъпни групи продължават да се развиват и усъвършенстват, както се вижда от бързото им адаптиране към пандемията от коронавирус, например увеличаването на фалшивите лекарствени продукти и онлайн престъпленията. Организираните престъпни групи, действащите в Европа, извършват разнообразни престъпни дейности, сред които преобладават трафикът на наркотици, организираните престъпления срещу собствеността, измамите, контрабандата на мигранти и трафикът на хора.

Стратегията определя инструментите и мерките, които трябва да се използват през следващите пет години, за да се разбият бизнес моделите и структурите на престъпните организации, действащи през границите както онлайн, така и офлайн.

Стратегията се стреми към:

  • засилване на правоприлагането и съдебното сътрудничество
  • подпомагане на по-ефективни разследвания за разбиване на структурите на организираната престъпност и съсредоточаване върху престъпленията с висок и специфичен приоритет
  • гарантиране, че престъпната дейност не носи облаги
  • подготвяне на правоприлагащите органи и съдебната власт за цифровата ера

Повече информация ще намерите в съобщението тук.

Източник: Европейската комисия