Европейската комисия представя нова Стратегия за борба с трафика на хора (за периода 2021—-2025 г.), съсредоточена върху предотвратяването на това престъпление, изправянето на трафикантите пред съда, защитата на жертвите и осигуряването им на възможности да действат. Между 2017 г. и 2018 г. в Европейския съюз са регистрирани над 14 000 жертви. В световен мащаб печалбите, реализирани от трафикантите, се оценяват на 29,4 милиарда евро за една година. Тъй като се очаква търсенето на експлоатация да продължи, трафикантите преориентират своята дейност онлайн, а пандемията пък вероятно ще създаде условия за по-интензивна експлоатация.

В обявената на 14 април стратегия се определят мерките, които ще позволят на ЕС и неговите държави членки да продължат да засилват отпора си срещу това явление. Стратегията допълва действащата всеобхватна правна и политическа рамка на ЕС за борба с трафика на хора, която се основава на Директивата за борба с трафика на хора.

Акцентът в Стратегията е поставен върху:

  • Намаляване на търсенето, което насърчава трафика на хора
  • Пресичане на икономическия модел на трафикантите, както онлайн, така и офлайн
  • Защита, подкрепа и осигуряване на възможности на жертвите да действат, със специално внимание към жените и децата
  • Насърчаване на международното сътрудничество

Повече информация ще намерите в съобщението тук.

Източник: Европейската комисия