Европейската комисия прие амбициозен цялостен пакет от мерки, с чиято помощ потокът от парични средства към устойчивите дейности да се подобри в целия Европейски съюз. Осигурявайки на инвеститорите възможност да пренасочат инвестициите си към по-устойчиви технологии и предприятия, приетите днес мерки ще играят важна роля за превръщането на Европа в неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. С тяхна помощ ЕС ще бъде световен водач при определянето на стандарти за финансирането за устойчиво развитие.

Пакетът от мерки се състои от:

  • Делегирания акт за таксономията на ЕС в областта на климата, чието предназначение е да се подпомагат устойчивите инвестиции (т.е. инвестициите за устойчиво развитие), като се разясни кои икономически дейности допринасят най-много за изпълнението на екологичните цели на ЕС.
  • Предложение за Директива за отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта (ДОПУ), което е предназначено за подобряване на потока от информация за устойчивостта в света на предприятията.
  • Накрая, по силата на шест делегирани акта за изменение на разпоредбите за доверителните задължения и инвестиционните и застрахователните съвети финансовите предприятия, например консултанти, управители на активи или застрахователи, ще включват устойчивостта като фактор в процедурите си и в инвестиционните си съвети към клиентите.

Повече информация ще намерите тук.

Източник: Европейската комисия