Планът за възстановяване и устойчивост на Португалия е първият официално представен на Европейската комисия план. Представянето на плана е следствие на интензивен диалог между Комисията и португалските органи през последните месеци за изготвянето му.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: „В цяла Европа сме свидетели на ускоряване на кампаниите за ваксиниране. Успоредно с това е още по-важно да се стартира NextGenerationEU. Икономическото възстановяване трябва да върви ръка за ръка с подобряване на здравословното състояние. Приветствам плана за възстановяване и устойчивост на Португалия като първия, официално представен на Комисията. Представянето бележи началото на нов етап в процеса на прилагане на Механизма за възстановяване и устойчивост. Комисията очаква да направи оценка на португалския план, който е съсредоточен върху устойчивостта, климатичния и цифровия преход, и включва проекти в почти всички водещи европейски области. Ще продължим да работим активно с държавите членки, за да им помогнем да изготвят висококачествени планове. Целта ни остава да приемем всички планове до лятото. За да бъдат извършени първите плащания, е необходимо всички държави членки да са одобрили решението за собствените ресурси. Убедена съм, че всички ще го направят до лятото.“

 

В плана се определят реформите и проектите за публични инвестиции, които Португалия планира да изпълни с подкрепата на Механизма за възстановяване и устойчивост. Механизмът за възстановяване и устойчивост е основният инструмент в основата на NextGenerationEU – планът на ЕС да излезе по-силен от пандемията COVID-19. Португалският план е структуриран около трите стълба – устойчивост, екологична и цифрова трансформация, включително мерки в областта на социалното жилищно настаняване, енергийната ефективност на сградите и цифровото образование. Проектите в плана обхващат целия жизнен цикъл на Механизма за възстановяване и устойчивост до 2026 г.

Комисията ще направи оценка на плана в рамките на следващите два месеца въз основа на единадесетте критерия, посочени в регламента, и ще превърне съдържанието му в правно обвързващи актове. По предложение на Комисията, Съветът ще разполага с четири седмици, за да приеме предложението на Комисията.

Комисията продължава да работи активно с останалите държави членки, за да им помогне да изготвят висококачествени планове.

Източник: Европейската комисия