16 години от създаването на Европейския информационен център

Фасада Европа Директно Семинарна зала Дом Европа       

На 25.04.2005 година – в деня на подписването на Договора за присъединяване на РБългария към Европейския съюз, в Сливен беше официално открит Дома на Европа. Европейският информационен център е създаден от Община Сливен и Фондация «Европейски младежки инициативи» с цел да се предоставя достъп на гражданите на Сливен и региона до информация, свързана с Европейския съюз. Още със създаването си, центърът постави началото на ежегодното отбелязване на 9 май с инициативата «Дни на Европа в Сливенския край» – множество куртурни, информационни и спортни инициативи в града и населените места на общината съвместно с детски градини, училища, организации и институции.

През 2008 година Домът на Европа стана домакин на Европа Директно – Сливен, чиято мисия беше да информира гражданите по теми, свързани с Европейския съюз и да насърчава активното гражданско участие на местно и регионално ниво.

В периода януари 2008 – април 2021 „Европа Директно – Сливен” предоставяше информационни услуги, за гражданите като: отговори на въпроси за ЕС, и по-специално по отношение на правата на гражданите на ЕС, комуникационните приоритети, законодателството, политиките, програмите и възможностите за финансиране. Европа Директно – Сливен проведе многобройни публични събития за широката общественост и конкретни целеви групи /семинари, информационни срещи, младежки дебати, презентации, спортни и културни мероприятия, информационни кампании и др./, като по този начин стимулира обществения дебат на местно ниво по целите, политиките и програмите на ЕС.

От 01.05.2021 Европа Директно Сливен продължава дейността и функциите си под името Европейски информационен център Дом на Европа Сливен в полза на гражданите от Сливен и региона. Центърът се намира на ул. „Славянска № 3, ет. 4, телефон за връзка +359 44 411 832.

Бъдете здрави и до нови срещи!