Онлайн форум „Планът за възстановяване на Европа от кризата европейски, национални и местни измерения“ – 21.04.2021, Сливен

Европейски информационен център „Европа Директно“ – Сливен и Община Сливен организират онлайн форум, посветен на Плана за възстановяване на Европа. Целта на събитието е да запознае възможно най-голям кръг от заинтересовани страни от Югоизточен планов регион с Плана за възстановяване от кризата и пандемията с коронавируса, както и с неговите национални и местни (регионални) измерения,  конкретните ползи за гражданите, бизнеса и общините региона. На фокус през новия период 2021-2027г., ще [...]

2021-04-20T10:56:20+03:00април 19, 2021|

Конференция за бъдещето на Европа: съвместна пресконференция на 19 април

Конференция за бъдещето на Европа В понеделник в 14.00 ч. (българско време) съпредседателите на Изпълнителния съвет ще представят новата цифрова платформа на Конференцията - централно място за принос на гражданите. Многоезичната цифрова платформа ще даде възможност на гражданите от цяла Европа да допринасят пряко за Конференцията и да представят вижданията си по всяка тема, която считат за важна за бъдещето на ЕС. Научете повече за платформата тук. На пресконференцията ще присъстват [...]

2021-04-19T14:27:48+03:00април 19, 2021|

Европейски корпус за солидарност 2021—2027 г.: Първа покана за представяне на предложения в подкрепа на младежки доброволчески дейности

Европейската комисия публикува първата покана за представяне на предложения в рамките на новия Европейски корпус за солидарност за периода 2021—2027 г. Европейският корпус за солидарност подкрепя младите хора, които желаят да участват в доброволчески дейности в различни области – от помощ за нуждаещите се до подкрепа за действия в областта на здравето и околната среда в целия ЕС и извън него. Тазгодишният приоритет ще бъде здравеопазването и ще мобилизира доброволци за работа [...]

2021-04-16T11:35:27+03:00април 16, 2021|

Мария Габриел: Творческият потенциал на регионите e ключов за осъществяване на инициативата „Нов европейски Баухаус“

„Днес поставяме началото на нова европейска мрежа за сътрудничество за успешно реализиране на инициативата „Нов европейски Баухаус“. Тя обединява европейските  градове на иновациите и европейските столици на културата. Целта е обмен на добри практики и съвместни инициативи на местно ниво. Мрежата е отворена и към всички други градове в Европа“. Това заяви Мария Габриел при откриването на онлайн среща, на 14-ти април, в Брюксел с кметовете на европейските столици на културата и [...]

2021-04-19T13:04:43+03:00април 15, 2021|

Европейската комисия представя нова стратегия за борба с трафика на хора

Европейската комисия представя нова Стратегия за борба с трафика на хора (за периода 2021—-2025 г.), съсредоточена върху предотвратяването на това престъпление, изправянето на трафикантите пред съда, защитата на жертвите и осигуряването им на възможности да действат. Между 2017 г. и 2018 г. в Европейския съюз са регистрирани над 14 000 жертви. В световен мащаб печалбите, реализирани от трафикантите, се оценяват на 29,4 милиарда евро за една година. Тъй като се очаква търсенето на [...]

2021-04-15T13:22:36+03:00април 15, 2021|

NextGenerationEU: Европейската комисия се готви да мобилизира средства в размер до 800 милиарда евро за финансиране на възстановяването

Европейската комисия предприе стъпки, за да гарантира, че заемите по линия на временния инструмент за възстановяване NextGenerationEU ще бъдат финансирани при най-благоприятни условия за държавите — членки на ЕС, и техните граждани. Комисията ще използва диверсифицирана стратегия за финансиране, за да мобилизира до 2026 г. средства в размер до около 800 милиарда евро по текущи цени. Този подход, който ще бъде в съответствие с най-добрите практики на емитентите на държавни [...]

2021-04-15T13:18:07+03:00април 15, 2021|

Борба с организираната престъпност: нова 5-годишна стратегия за засилване на сътрудничеството в целия ЕС

Европейската комисия представя на 14-ти април нова стратегия на ЕС за борба с организираната престъпност, която се съсредоточава върху засилване на правоприлагането и съдебното сътрудничество, справяне със структурите на организираната престъпност и престъпленията с висок приоритет, преустановяване на печалбите от престъпна дейност и предприемане на съвременни ответни действия във връзка с технологичните развития. Организираните престъпни групи продължават да се развиват и усъвършенстват, както се вижда от бързото им адаптиране към пандемията [...]

2021-04-15T13:23:22+03:00април 15, 2021|

Европейската комисия стартира събирането на проекти за водородни технологии и решения

Европейската комисия отправя покана до всички над 1000 членове на Европейския алианс за чист водород да представят проекти за възобновяеми и нисковъглеродни водородни технологии и решения. Това е важна стъпка в изграждането на портфейл от жизнеспособни инвестиционни проекти за постигане на целите, заложени в Стратегията за използване на водорода за неутрална по отношение на климата Европа. Крайният срок за представяне на проекти е 7 май. На следващото заседание на форума по [...]

2021-04-13T10:29:25+03:00април 13, 2021|

Европейската комисия предлага освобождаване от ДДС на някои жизненоважни стоки и услуги заради пандемията

Европейската комисия предложи да се освободят от данък върху добавената стойност (ДДС) стоки и услуги, които ЕС предоставя на държавите членки и гражданите по време на криза. Стоките и услугите в обхвата на предложеното освобождаване включват например: диагностични тестове и консумативи за тестване, както и лабораторно оборудване; лични предпазни средства (ЛПС), като ръкавици, респиратори, маски, престилки, продукти и оборудване за дезинфекция; палатки, походни легла, дрехи и храна; оборудване за търсене и спасяване [...]

2021-04-12T13:59:33+03:00април 12, 2021|

Конференция за бъдещето на Европа: Стартиране на гражданската платформа на 19 април

На срещата си в сряда Изпълнителният съвет на Конференцията за бъдещето на Европа продължи подготовката за започване на Конференцията. Изпълнителният съвет одобри многоезичната цифрова платформа, която ще даде възможност на гражданите от целия ЕС да дадат своя принос за Конференцията. Той постигна съгласие относно методите си на работа и напредналата подготовка за церемонията по откриването на Деня на Европа (9 май). Открит и приобщаващ дебат за демокрацията на участието Благодарение [...]

2021-04-08T14:28:27+03:00април 8, 2021|
Статията е прочетена 281 пъти
Go to Top