Европейската комисия мобилизира 123 млн. евро за научни изследвания и иновации във връзка с вариантите на коронавируса

Европейската комисия мобилизира 123 милиона евро от „Хоризонт Европа“ – новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, за спешни научни изследвания във връзка с вариантите на коронавируса. Това първо спешно финансиране по линия на „Хоризонт Европа“ допълва редица финансирани от ЕС научноизследователски и иновационни действия за борба с коронавируса и допринася за цялостното действие на Комисията за предотвратяване, смекчаване и реагиране на въздействието на вариантите на коронавируса в съответствие с [...]

2021-04-08T14:23:42+03:00април 7, 2021|

Европейската комисия започва обществена консултация относно Европейския орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA)

На 31 март Европейската комисия започна онлайн обществена консултация относно Органа за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA). Като част от отговора на ЕС на предизвиканата от COVID-19 пандемия и като елемент от един силен Европейски здравен съюз HERA има за цел да подобри капацитета и готовността на Европа да реагира при трансгранични заплахи за здравето и извънредни ситуации. До 12 май 2021 г., в продължение на шест [...]

2021-04-07T13:45:35+03:00април 6, 2021|

Победителят в националния етап на Европейската младежка награда „Карл Велики“

Българският претендент за Европейската младежка награда „Карл Велики“ за 2021 г. е проектът „Модел Европейски съюз София 2021“. Всяка година Европейският парламент и Международната фондация за наградата „Карл Велики“ организират конкурс за проекти, реализирани от и за млади хора. Национално жури във всяка страна от ЕС избира по един проект, а след това от селектираните 27 проекта се определят тримата лауреата на европейската награда. Проектът „Модел Европейски съюз София 2021“ ще представя [...]

2021-04-01T11:24:45+03:00април 1, 2021|

Европейски зелен пакт – стимули за икономиката, подобряване на здравето и качеството на живот на хората

Изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда са заплаха за самото съществуване на Европа и света. За да преодолее тези предизвикателства, Европа се нуждае от нова стратегия за растеж, насочена към превръщането на Съюза в модерна, ефективно използваща ресурсите и конкурентоспособна икономика, в която: до 2050 г. няма да има нетни емисии на парникови газове; икономическият растеж не зависи от използването на ресурси; никое лице или регион не [...]

2021-03-31T14:31:34+03:00март 31, 2021|

Държавна помощ: Европейската комисия одобрява изменение на българската схема в подкрепа на заетостта в най-засегнатите от пандемията сектори

Европейската комисия установи, че изменението на съществуващата схема в България за подпомагане на работодателите за изплащане на заплати и за подпомагане на доходите на самостоятелно заетите лица в секторите, които са най-силно засегнати от пандемията от коронавирус, като транспорт, хотелиерство, ресторантьорство и туристическите агенции, е в съответствие с Временната рамка за държавна помощ. Съществуващата схема беше одобрена от Комисията на 14 юли 2020 г. под номер SA.57759 и беше удължена за първи път на [...]

2021-03-31T12:13:34+03:00март 31, 2021|

Мария Габриел: Опитът на водещите европейски компании е ключов за постигане на технологичен суверенитет и лидерство на Европа в иновациите

По инициатива на българския еврокомисар Мария Габриел вчера се състоя онлайн среща с основателите и изпълнителните директори на 35 водещи европейски компании - „еднорози“ (предприятия с оценка на стойност над 1 милиард щатски долара) от всяка една от държавите членки. Сред присъстващите компании бяха Bitpanda, Blablacar, Cabify, Zalando, Booking, FacilityLive, Skeleton, Rimac Automobile, GenePlanet, GTMHub и др. Целта на срещата бе компаниите да споделят опита и предизвикателствата пред тях с цел [...]

2021-03-31T12:00:51+03:00март 31, 2021|

Европейската комисия приветства влизането в сила на програмата „ЕС в подкрепа на здравето“

Европейската комисия приветства влизането в сила днес на програмата „ЕС в подкрепа на здравето“. Програмата беше гласувана от Европейския парламент на 9 март и приета от Съвета на 17 март. Това бележи последната стъпка към предоставянето на 5,1 милиарда евро за укрепване на устойчивостта на здравните системи и насърчаване на иновациите в сектора на здравеопазването. Програмата ще окаже съществен принос към възстановяването от пандемията, като подобри здравето на европейците. Тя също така [...]

2021-03-30T12:21:59+03:00март 26, 2021|

Евродепутатите изискват безопасно и чисто пътуване

Критерии на ЕС за безопасно и чисто пътуване, общ сертификат за ваксинация и печат на ЕС за сертифициране на хигиената за предприятията, трябва да бъдат част от новата  стратегия на ЕС в областта на туризма. В резолюцията относно стратегията на ЕС за устойчив туризъм, приета в четвъртък с 577 гласа „за“ срещу 31 гласа „против“ и 80 гласа „въздържал се“, се отбелязва, че пандемията от COVID-19 е парализирала туристическия сектор [...]

2021-03-26T12:12:46+02:00март 26, 2021|

Разширяване: евродепутатите напълно подкрепят европейското бъдеще на Западните Балкани

Албания, Косово, Северна Македония и Сърбия трябва да продължат да се фокусират върху основните реформи, заявяват евродепутатите в резолюции, приети в четвъртък. В докладите си за оценка на напредъка, постигнат от Албания, Косово, Северна Македония и Сърбия през последните две години, евродепутатите предупреждават, че напредъкът на тези държави по отношение присъединяването им към ЕС зависи от трайни, задълбочени и необратими реформи в основни области като върховенството на закона и ефективното [...]

2021-03-26T11:47:18+02:00март 26, 2021|

Ускорена процедура на Парламента за приемане на цифровото зелено удостоверение до юни

Цифровото зелено удостоверение за цел да улесни безопасното и свободно движение по време на пандемията от COVID-19 ©AFP/Filippo MONTEFORTE За да се улесни приемането му до лятото, ЕП реши да ускори одобрението на цифровото зелено удостоверение, което ще даде възможност за безопасно и свободно движение по време на пандемията. С 468 гласа „за“, 203 „против“ и 16 „въздържал се“, евродепутатите подкрепиха използването на неотложната процедура (член 163), която дава възможност [...]

2021-03-26T11:40:48+02:00март 26, 2021|
Статията е прочетена 149 пъти
Go to Top