Конференция за бъдещето на Европа: днес беше подписана Декларацията за стартирането й

Днес председателят на ЕП Давид Сасоли, министър-председателят на Португалия Антониу Коща, от името на председателството на Съвета на ЕС, и председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен подписаха Съвместната декларация относно Конференцията за бъдещето на Европа. Това проправя пътя за започването на поредица от дебати и дискусии, които ще дадат възможност на хората от всички краища на Европа да споделят идеите си, за да помогнат за оформянето на бъдещето на [...]

2021-03-10T15:06:41+02:00март 10, 2021|

ЕП прие програмата InvestEU за стратегически и иновативни инвестиции

InvestEU следва да насърчава стратегически, устойчиви и иновативни инвестиции. ©AdobeStock/Gorodenkoff Във вторник членовете на ЕП приеха новата програма InvestEU, която ще мобилизира публични и частни инвестиции и гарантира по-лесен достъп до финансиране. Парламентът одобри постигнатото предварително споразумение със Съвета на ЕС, с 496 гласа „за“, 57 „против“ и 144 „въздържал се“. С 26 млрд. евро (по текущи цени), заделени в бюджета на ЕС като гаранция, InvestEU се очаква да мобилизира [...]

2021-03-10T14:13:31+02:00март 10, 2021|

Европейската комисия определя курса за постигане на цифровизирана Европа до 2030 г.

Европейската комисия представя визия, цели и пътища за успешна цифрова трансформация на Европа до 2030 г. Това е от решаващо значение също и за осъществяването на прехода към неутрална по отношение на климата, кръгова и устойчива икономика. Амбицията на ЕС е да бъде независим в областта на цифровите технологии в един отворен и взаимосвързан свят и да провежда в тази област политики, които дават възможност на хората и предприятията да се [...]

2021-03-10T13:12:08+02:00март 10, 2021|

Политика на сближаване на ЕС: Инвестиционните разходи по проекти се увеличиха до 251 млрд. евро през 2020 г.

През 2020 г. държавите членки на ЕС ускориха своите инвестиции в рамките на политиката на сближаване с 70 милиарда евро, като увеличиха общите си разходи за сближаване на 251 милиарда евро. Това съответства на 52 % от планираните 482 милиарда евро за програмния период 2014—2020 г. Същевременно финансовите средства, отпуснати за проекти, достигнаха максималния размер на наличното финансиране. Тези данни показва на актуализираната платформа за Европейските структурни и инвестиционни фондове (#ESIFOpendata), където [...]

2021-03-02T11:13:30+02:00март 2, 2021|

Възстановяване от кризата с COVID-19: как ще работи основният инструмент на ЕС

Механизмът за възстановяване и устойчивост е в основата на плана за възстановяване на ЕС и ще осигури 672,5 млрд. евро за реформи в отговор на кризата. По време на пленарната сесия през февруари депутатите одобриха правилата за Механизма за възстановяване и устойчивост, главната програма в плана на ЕС за икономическо възстановяване на стойност 750 млрд. евро. Парламентът и Съветът бяха постигнали предварително споразумение за инструмента през декември 2020 г. Механизмът ще осигури мащабна подкрепа на страните [...]

2021-03-01T11:16:05+02:00февруари 28, 2021|

Дезинформацията „убива”

Всеки от нас е потенциална жертва на дезинформация. Понякога дори не осъзнаваме как ни връхлита тя и кога сме ѝ повярвали. Някои хора публикуват нарочно погрешна информация, за да извлекат изгода - например, за да продават продукти със съмнителна стойност, или да привличат посетители на страницата си, което би увеличило приходите им от реклами. Според доклад на специалния екип на ЕС срещу дезинформацията източникът на някои неверни твърдения са отделни политически [...]

2021-02-25T13:40:51+02:00февруари 25, 2021|

Ученици от гр. Шивачево участваха в дискусията „Възможности и предизвикателства за младите хора в Европа“

На 23 февруари 2021 г. информационен център „Европа Директно – Сливен“ съвместно с Младежки дом – Сливен, Местна комисия за борба с трафика на хора – Сливен и Областен информационен център – Сливен проведоха дискусия с ученици от 11 и 12 клас от СУ „Г.Каравелов“ – гр. Шивачево. Целта на дискусията беше да предостави информация на младежите за възможностите за работа, обучение и пътуване, които предоставя Европейския съюз, както да [...]

2021-02-25T14:23:48+02:00февруари 24, 2021|

План за възстановяване: Нови технически насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ на околната среда

На 12.02.2021г. Европейската комисия представи насоки относно прилагането на т.нар. принцип за ненанасяне на значителни вреди на околната среда при инвестирането на средства от Механизма на ЕС за възстановяване и устойчивост. Механизмът е водещият инструмент в основата на NextGenerationEU, който ще предостави 672.5 милиарда евро под формата на заеми и безвъзмездни средства в подкрепа на реформите и инвестициите в държавите членки. Улесняването на екологичния преход е главна цел на Механизма за възстановяване [...]

2021-02-16T11:25:46+02:00февруари 16, 2021|

Ваксинацията срещу COVID-19: Евродепутатите призовават за европейска и глобална солидарност

ЕП призовава за продължаващи усилия за борба с пандемията и спешни мерки за увеличаване на производството ©European Union 2021-EP Според евродепутатите, ЕС трябва да продължи съгласуваните си усилия за борба с пандемията от COVID-19 и да предприеме спешни мерки за увеличаване на производството на ваксини, за да отговори на очакванията на гражданите. По време на пленарния дебат в сряда с Португалското председателство и председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен, [...]

2021-02-11T11:57:36+02:00февруари 11, 2021|

Европейската комисия приветства одобрението на Механизма за възстановяване и устойчивост от страна на Европейския парламент

Механизмът за възстановяване и устойчивост ще подкрепя постигането на дългосрочните цели пред Европа ©Justocker /Adobe Stock Европейската комисия приветства днешния вот на Европейския парламент, който потвърди политическото споразумение относно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост, постигнато през декември 2020 г. Той бележи важна стъпка към предоставянето на 672,5 милиарда евро под формата на заеми и безвъзмездни средства на държавите членки в подкрепа на реформите и инвестициите. Механизмът за възстановяване и [...]

2021-02-10T13:27:21+02:00февруари 10, 2021|
Статията е прочетена 67 пъти
Go to Top