Нидерландия се присъединява към Европейската прокуратура

Брюксел, 1 август 2018 r. Днес Нидерландия стана 21-ата държава членка, която ще вземе участие в Европейската прокуратура. Новата служба ще играе ключова роля в борбата с престъпленията срещу бюджета на Европейския съюз като финансови измами, корупция, пране на пари или сериозни трансгранични измами с ДДС за суми над 10 милиона евро. Европейската прокуратура ще започне да действа във всички държави участнички в края на 2020г. Останалите държави членки на [...]