„Чиста планета за всички“ – нова стратегия на ЕК предвижда неутралност по отношение на климата до 2050 г.

Неутралност по отношение на климата до 2050 г. предвижда нова стратегия на ЕК Европейската комисия прие дългосрочна стратегическа визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. — „Чиста планета за всички“. В отговор на поканата на Европейския съвет от март 2018 г., визията на Комисията за неутрално по отношение на климата обхваща почти всички области на политиката на ЕС, като тя е съгласувана [...]