Европейският парламент обявява извънредна ситуация в областта на климата

Комисията трябва да гарантира, че всички предложения съответстват на целта от 1.5 °C ЕС трябва да намали емисиите с 55% до 2030 г. и да стане климатично неутрален до 2050г. Призив за намаляване на глобалните емисии от морския и въздушния транспорт ЕС трябва да се ангажира с нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. на Конференцията на ООН по изменението на климата, заявява Парламентът. Преди Конференцията на ООН [...]