Реформа на системата на ДДС с цел опростяване и пресичане на измамите

В сряда евродепутатите подкрепиха по-голямата част от предложената от Европейската комисия реформа на системата на ДДС, като в същото време предложиха някои корекции, като например да се определи максимална ставка на ДДС. Два законодателни акта бяха гласувани. Единият има за цел да улесни търговията в рамките на единния пазар, особено за малките и средни предприятия, и да намали измамите с ДДС (приет с 536 гласа „за“, 19 „срещу“ и 110 [...]

2018-10-04T12:53:34+03:00октомври 4, 2018|

ДДС: ЕК приветства приемането на нови инструменти за борба с ДДС измамите в ЕС

Брюксел, 22 юни 2018 r. Комисията приветства постигнатото днес от държавите — членки на ЕС, политическо споразумение за нови инструменти за преодоляване на пропуските в системата на ЕС на данъка върху добавената стойност (ДДС). Тези пропуски могат да доведат до мащабни измами с ДДС и до ежегодни загуби в размер на 50 милиарда евро за националните бюджети на държавите — членки на ЕС. С новите мерки, предложени от Комисията през ноември 2017 г., се [...]

2018-06-26T11:31:54+03:00юни 22, 2018|
Статията е прочетена 83 пъти
Go to Top