Документ за размисъл за по-устойчива Европа до 2030 г.

София, 30 януари 2019 г. Документ за размисъл за по-устойчива Европа до 2030 г. Като част от дебата относно бъдещето на Европа, започнал с Бялата книга от 1 март 2017 г., Европейската комисия публикува документ за размисъл, озаглавен „Към устойчива Европа до 2030 г.“ Той е израз на твърдия ангажимент от страна на ЕС да постигне резултати по целите на ООН за устойчиво развитие, включително целите на Парижкото споразумение относно изменението [...]