Е-бъдещето на България по пътя на Smart City технологиите

„Днес живеем във време, в което цифровизацията заема все по-голямо място в живота ни. Практически няма сектор, който да не е засегнат от глобалната цифрова трансформация. Ето защо ни е нужно не просто цифровизиране на услугите, но и модернизиране на администрациите, цялостното им интегриране в останалите публични политики. Имаме на разположение редица инструменти, които всички заедно можем да мобилизираме за постигането на тази цел. Например настоящият европейски план за действие [...]