Емили О’Райли е преизбрана за Европейски омбудсман

В сряда (18 декември), Емили О’Райли (Ирландия) бе избрана отново за Европейски омбудсман за периода 2019-2024 г. Тя беше подкрепена от 320 евродепутати в тайно пленарно гласуване. Омбудсманът провежда разследвания свързани с лошо администриране в институциите, органите, офисите и агенциите на ЕС, по собствена инициатива или въз основа на жалби на граждани на ЕС. Емили О’Райли беше избрана в гласуване от три тура. Г-жа О’Райли е бивш журналист и е [...]