Честит рожден ден, Дом на Европа в Сливен!

На 25.04.2005 г. България подписа Договора за присъединяването си към Европейския съюз - едно от най-знаменателните събития в най-новата ни история. Сливен отбеляза подписването на договора на България с ЕС с откриването на Дома на Европа – информационен център за европейска интеграция. Центърът беше създаден по проект на Община Сливен “Европа в Сливен – традиция с бъдеще”. През 2008 г. той стана приемна структура на информационния център "Европа Директно" - [...]