13 млрд. евро за Европейския фонд за отбрана през новия бюджетен период 2021-2027г.

Страсбург, 13 юни 2018 r. Бюджет на ЕС: засилване на ролята на ЕС в областта на сигурността и отбраната Eвропейската комисия предложи следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г., ръководена от желанието да се повиши стратегическата автономност на Съюза, да се укрепи неговата способност да закриля и отбранява своите граждани и той да се превърне в още по-влиятелен фактор на международната арена. Предвидените 13 милиарда евро за Европейския фонд за отбрана ще [...]