Есенен пакет на европейския семестър: създаване на икономика, която работи за хората и планетата

Комисията „Фон дер Лайен“ стартира нов цикъл на европейския семестър — първия за мандата си. Комисията представя амбициозна, обновена стратегия за растеж, насочена към насърчаването на устойчива конкурентоспособност с цел изграждане на икономика, която работи за хората и планетата. В годишната стратегия за устойчив растеж се дава израз на визията, изложена в политическите насоки на председателя Урсула фон дер Лайен. В нея се представя стратегията на политиките във връзка с икономиката и заетостта на ЕС, [...]

2020-01-09T11:06:59+02:00декември 18, 2019|

Препоръки на Европейската комисия към държавите членки за устойчив и приобщаващ икономически растеж

Европейската комисия представи специфичните за всяка държава препоръки (СДП) за 2019 г., в които излага насоки за икономическата политика на всички държави — членки на ЕС, за следващите 12—18 месеца. Тя препоръчва също да бъде прекратена процедурата при прекомерен дефицит за Испания и приема редица документи, свързани с Пакта за стабилност и растеж. Съдържанието на препоръките отразява общите приоритети, определени в годишния обзор на растежа за 2019 г. и в препоръката за 2019 г. относно [...]

2019-06-10T10:07:25+03:00юни 6, 2019|

Експертите на ЕК представят Европейския семестър 2018 в пет общини в страната

София, 10 септември 2018 г. Експертите на ЕК представят Европейския семестър 2018 в пет общини в страната Икономическият екип на Представителството на Европейската комисия в България Ви ще направи представяне на ключовите документи и специфичните за България препоръки в рамките на Европейския семестър 2018 в пет общини в страната. Европейският семестър е цикъл на координиране на икономическите и фискалните политики в ЕС. В рамките на този процес за България и други държави [...]

2018-09-10T10:20:57+03:00септември 10, 2018|
Статията е прочетена 93 пъти
Go to Top