Редица прояви в България по повод Европейския ден на езиците 2018

София, 25 септември 2018 г. Редица прояви в България по повод Европейския ден на езиците 2018 Европейският ден на езиците се отбелязва всяка година на 26 септември, по инициатива на Европейската комисия и Съвета на Европа. На самия ден или в седмиците преди и след 26 септември на различни места в Европа се провеждат езикови уроци, игри, дискусии, конференции, радио предавания, конкурси с участието на езикови и културни институти, асоциации, университети и [...]