405 милиарда евро са инвестирани в реалната икономика на Европа

София, 19 декември 2018 г. 405 милиарда евро са инвестирани в реалната икономика на Европа Публикуван днес доклад показва основните резултати, постигнати от петте европейски структурни и инвестиционни фонда до средата на бюджетния период 2014—2020 г. Към октомври 2018 г. за почти две трети от бюджета на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014—2020 г. са поети задължения по конкретни проекти. До края на 2017 г. един милион предприятия, [...]