Борбата с тероризма: ЕП излага предложения за нова стратегия

Въз основа на задълбочена оценка Европейският парламент изложи препоръките си за справяне с радикализацията, подобряване на оперативната съвместимост на данните и подпомагане на жертвите на тероризъм. Евродепутатите също така изразяват загриженост относно недостатъчния обмен на данни между агенциите, между държавите членки и органите на ЕС. Те подчертават необходимостта от пълното зачитане на основните права, включително защитата на данните и свободата на изразяване, когато се предприемат мерки за борба с тероризма. [...]