ДДС: ЕК приветства приемането на нови инструменти за борба с ДДС измамите в ЕС

Брюксел, 22 юни 2018 r. Комисията приветства постигнатото днес от държавите — членки на ЕС, политическо споразумение за нови инструменти за преодоляване на пропуските в системата на ЕС на данъка върху добавената стойност (ДДС). Тези пропуски могат да доведат до мащабни измами с ДДС и до ежегодни загуби в размер на 50 милиарда евро за националните бюджети на държавите — членки на ЕС. С новите мерки, предложени от Комисията през ноември 2017 г., се [...]