EK глобява Google с 4.34 млрд. евро за нарушение на антитръстовите правила на ЕС

Брюксел, 18 юли 2018 r. Европейската комисия глоби Google с 4.34 милиарда евро за нарушение на антитръстовите правила на ЕС. От 2011 г. насам Google е налагала незаконни ограничения на производителите на устройства, работещи с Android, и на операторите на мобилни мрежи, за да затвърди господстващото си положение в областта на общото търсене в интернет. Сега Google трябва действително да прекрати тези практики в рамките на 90 дни или да [...]