Покана за проекти в подкрепа на екологосъобразния и цифровия преход

Европейската комисия взе решение да обяви покана на стойност 1 млрд. евро за научноизследователски проекти и проекти за иновации в отговор на климатичната криза и в подкрепа на защитата на уникалните екосистеми и биоразнообразие на Европа. Финансираната в рамките на програмата „Хоризонт 2020“ покана по линия на Европейския зелен пакт, ще ускори възстановяването на Европа от кризата с коронавируса, като превърне екологичните предизвикателства във възможности за иновации. Комисарят за иновациите, научните [...]

2020-09-21T15:10:03+03:00септември 21, 2020|

„Хоризонт Европа“ е следващата научноизследователска програма

Брюксел, 7 юни 2018 r. EK предлага най-амбициозната до момента програма за научни изследвания и иновации в бюджета на ЕС след 2020г. По следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2 027 г. Комисията предлага 100 милиарда евро за научни изследвания и иновации. С новата програма „Хоризонт Европа“ ще се надграждат постиженията и успеха на предишната програма за научни изследвания и иновации („Хоризонт 2020“). Тя също така ще помогне за запазване [...]

2018-06-07T15:33:57+03:00юни 7, 2018|
Статията е прочетена 197 пъти
Go to Top