„Хоризонт Европа“ е следващата научноизследователска програма

Брюксел, 7 юни 2018 r. EK предлага най-амбициозната до момента програма за научни изследвания и иновации в бюджета на ЕС след 2020г. По следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2 027 г. Комисията предлага 100 милиарда евро за научни изследвания и иновации. С новата програма „Хоризонт Европа“ ще се надграждат постиженията и успеха на предишната програма за научни изследвания и иновации („Хоризонт 2020“). Тя също така ще помогне за запазване [...]