Двойно повече европейски средства за вътрешната сигурност в бюджета на ЕС след 2020г.

Страсбург, 13 юни 2018 r. За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Европейската комисия предлага почти значително увеличаване на текущото финансиране за сигурността — от 3,5 милиарда евро на 4,8 милиарда евро. Предвид все по-сложните заплахи в международен план фондовете на ЕС могат да спомогнат за изграждането на Съюз, който е устойчив на бъдещите предизвикателства в областта на сигурността и е по-добре подготвен за реакция при извънредни ситуации. Сумата от 2,5 милиарда [...]