Мария Габриел: Подкрепата на ЕС за регионално споразумение за роуминг тарифите и разгръщането на цифрова инфраструктура е важен елемент от диалога с държавите от Източното партньорство

София, 21 юни 2018 г. Хармонизирането на цифровите пазари е от решаващо значение за засилване на сътрудничеството ни с държавите от Източното партньорство. Киберсигурността, цифровите умения, блокчейн технологията, свързаността в селските и труднодостъпните райони са теми от взаимен интерес, по които можем да укрепим партньорството ни с Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна в полза на гражданите и предприятията. За да ускорим обаче темпа на цифровото сътрудничество е [...]