71 милиона евро за по-добра спешна медицинска помощ в България #ПолитикаНаСближаване

София, 12 декември 2018 г. Политика на сближаване: 71 милиона евро за по-добра спешна медицинска помощ в България 71 милиона евро от фондовете на политиката на сближаване ще финансират подобряването на оборудването, ефективността и достъпността на спешните здравни услуги в България.  В рамките на този нов проект, финансиран от ЕС, всички 237 звена на спешната помощ в цялата страна ще могат да подобрят състоянието на спешните си отделения и да [...]