По-справедлива и по-гъвкава селскостопанска политика в ЕС: евродепутатите гласуват за реформата след 2020 година

Ограничаване на преките плащания в размер на 100 000 евро за по-справедливо разпределение Изравняване на преките плащания в рамките на държавите членки до 2027 г. Подпомагане на малки ферми, млади фермери и жени фермери Новата национална система за стратегически планове да бъде забавена до 2020 г. Комисията по земеделие в Европейския парламент одобри втората група предложения за подобряване на селскостопанската политика на ЕС, така че тя да отговаря по-добре на очакванията на земеделските производители и потребителите след 2020 [...]

2019-04-08T11:23:15+03:00април 8, 2019|

Oбщата селскостопанска политика след 2020 г. – опростена и модернизирана

София, 31 май 2018 г. За следващия дългосрочен бюджет (2021—2027 г.) Комисията предлага ОСП да бъде опростена и модернизирана. Подплатени с бюджет от 365 милиарда евро, тези предложения запазват ОСП като политика за посрещане на бъдещите предизвикателства, за неотклонна подкрепа на земеделските стопани и селските общности, както и за водеща роля за постигането на устойчиво развитие на селското стопанство на ЕС и на амбициозните цели на ЕС за опазване на [...]

2018-05-31T16:11:34+03:00май 31, 2018|
Статията е прочетена 98 пъти
Go to Top