Евродепутатите подкрепиха актуализирането на правата на пътниците, използващи железопътен транспорт в ЕС

‒         По-високи компенсации при закъснение ‒         По-добра информация за пътниците и съдействие за хората с ограничена подвижност ‒         Само 5 държави членки на ЕС към момента прилагат изцяло изискванията на ЕС за права на пътниците Евродепутатите одобриха повече права за пътниците, използващи железопътен транспорт. Те включват по-висока компенсация при закъснение и по-добро съдействие за хора с ограничена подвижност. Правилата относно правата на пътниците, използващи железопътен транспорт, са в сила от 2009. Днешното гласуване [...]