План за инвестиции за Европа: ЕИБ и Бони Холдинг АД договориха заем за 30 млн. евро

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Бони Холдинг АД, агробизнес дружество с бързи темпове на растеж, подписаха заем за 30 млн. евро за модернизация на съществуващите съоръжения и за изграждане на нови производствени мощности в Левски, Ловеч, Пордим, Брестак и Търговище. Проектът цели съществено подобряване на енергийното потребление в компанията, както и поддържане на най-добрите стандарти в ЕС и в България в областта на хуманното отношение към животните и опазване на [...]