Програма LIFE: Държавите от ЕС ще могат да се възползват от четвърт милиард евро инвестиции в областта на околната среда, природата и климата

Брюксел, 25 октомври 2018 r. Европейската комисия одобри инвестиционен пакет на стойност 243 млн. евро от бюджета на ЕС за проекти по програма LIFE, с които ще се подпомага опазването на природата и околната среда и подобряването на качеството на живот в рамките на прехода на Европа към устойчиво и нисковъглеродно бъдеще. С финансирането по програма LIFE за околната среда и действията по климата ще бъдат мобилизирани допълнителни инвестиции. Така тяхната стойност ще достигне 430,7 млн. евро, с [...]