Държавите членки и Комисията ще насърчават изкуствения интелект с марка „произведено в Европа“

София, 7 декември 2018 г. Държавите членки и Комисията ще насърчават изкуствения интелект с марка „произведено в Европа“ В изпълнение на своята стратегия за изкуствения интелект, приета през април 2018 г., Комисията представя изготвен съвместно с държавите членки координиран план, който насърчава разработването и използването на технологии с изкуствен интелект в Европа. Комисарят по въпросите на цифровата икономика и общество Мария Габриел заяви: „Подобно на въвеждането на електричеството в миналото, изкуственият интелект променя света. [...]