Комисар Мария Габриел:  Новите технологии могат да бъдат силно оръжие срещу трафика на хора

София, 25 октомври 2018 г. Комисар Мария Габриел: Новите технологии могат да бъдат силно оръжие срещу трафика на хора Важно е да не губим от поглед факта, че интернет влияе върху всички фази на трафик на хора – от набирането онлайн, през  транспортирането и експлоатирането до подкрепата за жертвите. Технологиите позволяват на трафикантите да имат достъп до широк кръг от потенциални жертви и да извършват престъпни деяния в [...]