Изявление на Европейската комисия относно SELFIE

София, 21 февруари 2019 г. Изявление на Европейската комисия относно SELFIE (самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии ) През последните няколко дни в българското публично пространство се разпространи твърдението, че Европейската комисия се опитва да “наложи“ понятието „трети пол“ в българските училища. Беше написано, че предлагайки инструмента SELFIE на училищата в България, Комисията “проповядва джендър идеология“. Всички тези твърдения са неверни. Ето защо Комисията би желала да [...]