Тройно повече средства за справяне с миграцията и управлението на границите в ЕС

Брюксел, 12 юни 2018 r. Бюджет на ЕС: Комисията предлага значително увеличаване на финансирането за по-сигурни граници и за управление на миграцията За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Комисията предлага да се увеличи почти тройно финансирането в областта на миграцията и управлението на границите, като то ще достигне 34,9 милиарда евро в сравнение с 13 милиарда евро през предходния период. Предложението на Комисията е в отговор на нарасналите предизвикателства, свързани [...]