Повече от 4,6 милиона отговора са получени в обществената консултация относно разпоредбите за лятното часово време

София, 17 август 2018 г. Откритата обществена консултация на Европейската комисия относно разпоредбите за лятното часово време приключи вчера с повече от 4,6 млн. отговора от всички страни членки на Европейския съюз. Консултацията беше обявена на 4 юли 2018г. Европейските граждани,  заинтересованите страни и държавите членки бяха поканени да споделят мнението си относно възможните изменения на настоящите разпоредби за лятното часово време като попълнят онлайн въпросник. Консултацията е част от оценката на директивата [...]