ЕК одобри българска схема в размер на 29 млн. евро в подкрепа на земеделски стопани

Държавна помощ: Европейската комисия одобри българска схема в размер на 29 милиона евро в подкрепа на земеделски стопани Европейската комисия одобри българска схема в размер на 56.6 милиона лева (приблизително 29 милиона евро) за подпомагане на земеделските стопани, които отглеждат едри и дребни преживни животни, и производители на картофи, засегнати от избухването на пандемията от коронавирус. Мярката е одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ. Публичната подкрепа ще бъде под формата на преки безвъзмездни [...]